Single Game View

PSP
80 Tracks
Version 1.00
2015.08.18
Download
1480 times
Super Robot Taisen MX Portable
Japan: Super Robot Taisen MX Portable (スーパーロボット大戦MX ポータブル) released 2005.12.29 by Banpresto
Composer: Yohgo Kohno, Ichiko Hashimoto, Toshihiko Sahashi, Akihiro Komori, Eiji Kawamura, Akira Ifukube, Toshiyuki Watanabe, Shiro Sagisu, Tachio Akano, Kohei Tanaka, Wataru Yumura, Satoru Okada, Takayuki Hattori, Shunsuke Kikuchi, Michiaki Watanabe, Kentaro Haneda, Shigeaki Saegusa
Ripper: Knurek
Timer: Knurek
Tagger: Knurek

Previous | Visit the full site | Next

Maintained by Knurek, System by Datschge