Single Game View

PSP
80 Tracks
Version 1.00
2015.08.18
Download
1384 times
Super Robot Taisen MX Portable
Japan: Super Robot Taisen MX Portable (スーパーロボット大戦MX ポータブル) released 2005.12.29 by Banpresto
Composer: Kohei Tanaka, Ichiko Hashimoto, Takayuki Hattori, Toshihiko Sahashi, Akihiro Komori, Eiji Kawamura, Shunsuke Kikuchi, Michiaki Watanabe, Akira Ifukube, Satoru Okada, Shigeaki Saegusa, Toshiyuki Watanabe, Kentaro Haneda, Shiro Sagisu, Tachio Akano, Yohgo Kohno, Wataru Yumura
Ripper: Knurek
Timer: Knurek
Tagger: Knurek

Previous | Visit the full site | Next

Maintained by Knurek, System by Datschge