Single Game View

GBC
33 Tracks
Version 1.00
2013.06.03
Download
1633 times
Beatmania GB: Gotcha Mix 2
Japan: Beatmania GB: Gotcha Mix 2 (ビートマニアGB ガチャミックス2) released 2000.09.28 by Konami
Composer: Hiromasa Ijichi, Luna Sea, Siam Shade, Chara+Yuki, Yusuke Honma, Akinori Suzuki, Takuya Kusunose, Yumi Matsutoya, Masahiro Ando, Satoshi Shimano, Izumi Kobayashi, Hisatsugu Noto, Kyohei Tsutsumi, Koshi Inaba, Tohru Fuyuki, Tetsuya Komuro, Hidetoshi Sato, Kome Kome Club, Daisuke Asakura, Kazutoshi Sakurai, Takeo Watanabe, Tsunku, Yuji Ohno
Developer: KCE Japan
Ripper: 2ch-H
Timer: 2ch-H
Tagger: 2ch-H

Previous | Visit the full site | Next

Maintained by Knurek, System by Datschge