Single Game View

GBC
33 Tracks
Version 1.00
2013.06.03
Download
1571 times
Beatmania GB: Gotcha Mix 2
Japan: Beatmania GB: Gotcha Mix 2 (ビートマニアGB ガチャミックス2) released 2000.09.28 by Konami
Composer: Izumi Kobayashi, Luna Sea, Siam Shade, Chara+Yuki, Yusuke Honma, Akinori Suzuki, Takuya Kusunose, Yumi Matsutoya, Masahiro Ando, Satoshi Shimano, Kyohei Tsutsumi, Takeo Watanabe, Tsunku, Hisatsugu Noto, Hiromasa Ijichi, Koshi Inaba, Tohru Fuyuki, Yuji Ohno, Tetsuya Komuro, Hidetoshi Sato, Kome Kome Club, Daisuke Asakura, Kazutoshi Sakurai
Developer: KCE Japan
Ripper: 2ch-H
Timer: 2ch-H
Tagger: 2ch-H

Previous | Visit the full site | Next

Maintained by Knurek, System by Datschge